AKTİF KARBONSuda tat, koku, klor ve organik kirlilik giedrimi amacıyla kullanılmaktadır. Hindistan cevizi veya Kömür bazlı olan seçenekleri stoklarımızda mevcuttur. Kuyu sularında tahmni yenilenme süresi 1 yıldır. Değişim zamanının kontrolü için klor ve TOC (toplam organik karbon) giderim oranları kontrol edilmelidir.