ANTİSKALANTTers ozmoz veya nanofiltrasyon membranlarının tuz çökelmelerine karşın korunması amacıyla kullanılmaktadır. Özellikle yüksek silika içerikli, yüksek pH değerindeki sularda (ph düşürücü kimyasal kullanmadan), yüksek ağır metal içerikli sularda farklı Membran tiplerinde başarılı bir şekilde çalışarak sistemin operasyonel maliyetlerini de minimize etmektedir.